Patron ID

PasswordUntitled Document
Visi & Misi
Carta Organisasi
Fungsi
Piagam Pelanggan
Peraturan
Perkhidmatan
Kemudahan
Direktori
Pautan
Kertas Soalan Peperiksaan DPK

Kemudahan

Bilik Siber

Sebuah bilik khas internet disediakan kepada pengguna untuk kemudahan pencarian malumat dengan lebih efektif.

Zon WiFi

Zon WiFi terdapat dalam Perpusatakaan MKM untuk memudahkan pengguna menggunakan internet dengan menggunakan komputer riba sendiri.