Patron ID

PasswordUntitled Document
Visi & Misi
Carta Organisasi
Fungsi
Piagam Pelanggan
Peraturan
Perkhidmatan
Kemudahan
Direktori
Pautan
Kertas Soalan Peperiksaan DPK

Fungsi

  • Membina dan mengurus koleksi dan sumber maklumat

  • Memperolehi semua bahan untuk menyokong program akademik dan peyelidikan MKM

  • Mengumpul dan mengurus bahan-bahan yang dihasilkan oleh MKM, para akademik dan pelajar dalam pelbagai bentuk

  • Membina dan memantapkan pengkalan data

  • Meningkatkan perkhidmatan dan pencarian maklumat

  • Memberi perkhidmatan rujukan dan khidmat nasihat

  • Menyediakan dan menjalankan aktiviti-aktiviti yang dapat menggalakkan pelajar datang ke perpustakaan